Compiladores e Linguaxes (UVIGO COLE)

Código: IA1
Universidade: Universidade de Vigo
Coordinadores: María Elena Sánchez Trigo, Manuel Vilares Ferro
Web: http://www.grupocole.org

Descripción:
O grupo de investigación en Compiladores e Linguaxes (UVIGO COLE) de Universidade de Vigo é un grupo interdisciplinar de investigación do que forman parte tanto enxeñeiros informáticos coma lingüistas e economistas e ten a súa base na ESEI de Ourense. Un dous seus ámbitos fundamentais de interese é o procesamento da linguaxe natural e as tecnoloxías lingüísticas, o desenvolvemento de recursos lingüísticos e a súa aplicación ao desenvolvemento de sistemas informáticos que aporten flexibilidade e proximidade aos usuarios non especializados.

Membros:
 • Barcala Rodríguez, Francisco Mario
 • Blanco González, Adrián
 • Carrera Carrera, Sara
 • Darriba Bilbao, Víctor Manuel
 • Fernández Formoso, María Nieves
 • Fernández Gavilanes, Milagros
 • Fernández González, Daniel
 • Fernández Lanza, Santiago
 • Lloves Calviño, Erica
 • Magán Muñoz, Fernando Marcelino
 • Marta Rodríguez, Valentina
 • Miquel Verges, Joan
 • Otero Pombo, Juan
 • Ribadas Pena, Francisco José
 • Varela Vila, Tamara
 • Vidal Castro, Vanesa
 • Vila Barbosa, María Magdalena