Gramática do Español (USC GE)

Código: GI-1372
Universidade: Universidade de Santiago de Compostela
Coordinador: Rojo Sánchez, Guillermo
Web: http://gramatica.usc.es/

Descripción:
O grupo de investigación Gramática do Español (USC GE) é o resultado da evolución do grupo que constituíu o núcleo inicial da investigación en teoría lingüística e lingüística española na vella Universidade de Santiago de Compostela e no que, con complementos adicionais, se formou a maioría dos investigadores que na actualidade traballan nesta área nas outras dúas universidades do SUG e algunhas outras universidades españolas. 

Na elaboración de recursos lingüísticos computacionais destaca polo deseño, construción e explotación do corpus ARTHUS, do que procede a Base de Datos Sintácticos del español (www.bds.usc.es), e polo desenvolvemento de procedementos automáticos de análise de textos reais do español actual, coa finalidade de lograr unha gramática formal de, cando menos, a estrutura clausal e construír, sempre por procedementos automáticos, un treebank do español contemporáneo.

Membros:
 • Blanco Domínguez, Marta
 • del Río Gayo, Iria
 • Díaz García, María Teresa
 • Gamallo Otero, Pablo
 • García Gondar, Francisco
 • García González, Marcos
 • García Salido, Marcos
 • Jiménez Julia, Tomás Eduardo
 • López Meirama, María Belén
 • Mas Álvarez, Inmaculada
 • Pastor Lara, Alejandro
 • Pena Seijas, Jesús
 • Recalde Fernández, Monserrat
 • Rivas Muiño, Elena
 • Rodríguez Espiñeira, María José
 • Santalla del Río, María Paula
 • Sotelo Docío, Susana
 • Vázquez Rozas, María Victoria