Lingua Española e Linguas Signadas (UVIGO GRILES)

Código: HI4
Universidade: Universidade de Vigo
Coordinador: Báez Montero, Inmaculada Concepción
Web: http://webs.uvigo.es/lenguadesignos/sordos/

Descripción:
Grupo de Investigación en Lingua Española e Linguas Signadas (UVIGO GRILES) empezou a estudar as linguas signadas no ano 1995, cando asumiu como propio o reto de superar as barreiras de comunicación ás que se enfronta a comunidade xorda. O obxectivo fundamental do grupo é o de profundizar no coñecemento lingüístico das linguas signadas (LS), e máis en particular na situación actual da española (LSE) co fin de contribuír á mellora do estatus da LSE na sociedade e ao recoñecemento de feito, e non só de dereito, da LS como lingua natural da comunidade xorda.

Membros:
 • Acuña Ferreira, Antonia Virginia
 • Álvarez Bernárdez, Paula Reyes
 • Álvarez Sánchez, Patricia
 • Da Costa Campos, Marta Alexandra
 • Fernández Soneira, Ana María
 • González Carballás, María Lucía
 • López Vázquez, Lucía
 • Muradas Sanromán, Macarena
 • Otero Doval, Herminda
 • Pérez Rodríguez, María Rosa
 • Quilis Sanz, María José
 • Reyes Álvarez Bernández, Paula
 • Rodríguez Vega, María Regina
 • Suárez Rodríguez, Beatriz Pilar
 • Vaqueiro Romero, Mº Montserrat