Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA)

Código: GI-1743
Universidade: Universidade de Santiago de Compostela
Coordinador: Sousa Fernández, Xulio César
Web: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/filga/

Descripción:
O Grupo de Investigación en Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA) desenvolve un traballo importante na elaboración de corpus textuais e recursos lingüísticos, tanto para a lingua escrita como falada.Concretamente, o grupo traballa no deseño de conxuntos textuais que sirvan de base ao desenvolvemento e
proba de ferramentas para o tratamento computacional da lingua galega e no desenvolvemento dun etiquetador/lematizador morfolóxico e un sintetizador de voz para o galego.

Membros:
 • Alonso Parada, Raquel
 • Álvarez Blanco, Rosario
 • Álvarez de la Granja, María
 • Ares Vázquez, María do Carme
 • Boullón Agrelo, Ana Isabel
 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio
 • Couceiro Pérez, José Luis
 • Dourado Fernández, Rocio
 • Doval Iglesias, Lucía
 • Dubert García, Francisco Xosé
 • Engroba Vidal, Noelia
 • Estévez Rionegro, Noelia
 • Fernández Rei, Francisco
 • Fernández Rey, Elisa
 • García García, Ana
 • García Rodríguez, María do Carme
 • González González, Manuel
 • González Seoane, Ernesto Xosé
 • Gutiérrez Pichel, Ricardo
 • Hermida Gulías, María do Carme
 • López López, Lorena
 • López Martínez, María Sol
 • López Suárez, María Pilar
 • Lorenzo Vázquez, Ramón
 • Mariño Paz, Ramón
 • Monteagudo Romero, Xosé Henrique
 • Moscoso Mato, Eduardo Miguel
 • Mouzo Villar, Rosa
 • Nandi, Anik
 • Negro Romero, Marta
 • Pérez González, Mª del Carmen
 • Pérez Mariño, Iria
 • Regueira Fernández, Xosé Luis
 • Rodríguez Lorenzo, David
 • Rúa Garrido, Verónica
 • Santamaría Fernández, Antón L.
 • Santiso Fernández, Iago
 • Silva Domínguez, Carme
 • Varela Barreiro, Francisco Xavier
 • Vázquez Núñez, Sandra
 • Veiga Rodríguez, Alejandro
 • Villanueva Gesteira, María Dolores
 • Viturro Piñeiro, María
 • Xoubanova Montero, Florentina
 • Xove Ferreiro, Xosé