Gramática e Léxico (UVIGO GIGRALEX)

Código: HO6
Universidade: Universidade de Vigo
Coordinadores: José María García-Miguel Gallego, Antonio Rifón Sánchez
Web: http://gigralex.uvigo.es/

Descripción:
O Grupo de investigación en Gramática e Léxico (UVIGO GIGRALEX) da Universidade deVigo (HO6) é un grupo de lingüistas da Facultade de Filoloxía e Tradución pertencentes ás áreas de Lingüística xeral e Lingua española. O seu campo de traballo abrangue os niveis sintáctico, semántico, morfolóxico e léxico e o seu foco de atención está situado na lingua española, aínda que tamén traballan en tipoloxía lingüística e en descrición doutras linguas.

Membros:
 • Albertuz Carneiro, Francisco José
 • Anaya Revuelta, Inmaculada
 • Comesaña Iglesias, Susana
 • Costas Coya, Lourdes
 • Dacosta Cea, Vanesa
 • González Domínguez, María Josefa
 • Huzum, Amelia
 • Martínez Fuentes, Susana
 • Méndez Santos, María del Carmen
 • Rodríguez Barcia, Susana
 • Rodríguez Gallardo, Ángel
 • Vaamonde, Gael