Documentación

Documentación

Modificación datas de xustificación — DOG do 4 de outubro de 2011 coa Orde de modificación das datas de xustificación

Modificación datas de xustificación da anualidade 2012 — DOG do 27 de abril del 2012 coa Orde de modificación das datas de xustificación para a anualidade de 2012

Orde de bases e convocatoria — DOG do 25 de abril de 2011 coa Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e se procede a súa convocatoria

Resolución de concesión — DOG do 19 de agosto de 2011 coa Resolución de Concesión das axudas para a consolidación e estruturación das unidades de investigación competitivas do SUG