Lingua Española e Linguas Signadas (UVIGO GRILES)

Lingua Española e Linguas Signadas (UVIGO GRILES)

Código: HI4

Universidade: Universidade de Vigo

Coordinador: Báez Montero, Inmaculada Concepción

Web: http://webs.uvigo.es/lenguadesignos/sordos/

Descripción:

Grupo de Investigación en Lingua Española e Linguas Signadas (UVIGO GRILES) empezou a estudar as linguas signadas no ano 1995, cando asumiu como propio o reto de superar as barreiras de comunicación ás que se enfronta a comunidade xorda. O obxectivo fundamental do grupo é o de profundizar no coñecemento lingüístico das linguas signadas (LS), e máis en particular na situación actual da española (LSE) co fin de contribuír á mellora do estatus da LSE na sociedade e ao recoñecemento de feito, e non só de dereito, da LS como lingua natural da comunidade xorda.

Membros:

  • Acuña Ferreira, Antonia Virginia
  • Álvarez Bernárdez, Paula Reyes
  • Álvarez Sánchez, Patricia
  • Da Costa Campos, Marta Alexandra
  • Fernández Soneira, Ana María
  • González Carballás, María Lucía
  • López Vázquez, Lucía
  • Muradas Sanromán, Macarena
  • Otero Doval, Herminda
  • Pérez Rodríguez, María Rosa
  • Quilis Sanz, María José
  • Reyes Álvarez Bernández, Paula
  • Rodríguez Vega, María Regina
  • Suárez Rodríguez, Beatriz Pilar
  • Vaqueiro Romero, Mº Montserrat