Compiladores e Linguaxes (UVIGO COLE)

Compiladores e Linguaxes (UVIGO COLE)

Código: IA1

Universidade: Universidade de Vigo

Coordinadores: María Elena Sánchez Trigo, Manuel Vilares Ferro

Web: http://www.grupocole.org

Descripción:

O grupo de investigación en Compiladores e Linguaxes (UVIGO COLE) de Universidade de Vigo é un grupo interdisciplinar de investigación do que forman parte tanto enxeñeiros informáticos coma lingüistas e economistas e ten a súa base na ESEI de Ourense. Un dous seus ámbitos fundamentais de interese é o procesamento da linguaxe natural e as tecnoloxías lingüísticas, o desenvolvemento de recursos lingüísticos e a súa aplicación ao desenvolvemento de sistemas informáticos que aporten flexibilidade e proximidade aos usuarios non especializados.

Membros:

  • Barcala Rodríguez, Francisco Mario
  • Blanco González, Adrián
  • Carrera Carrera, Sara
  • Darriba Bilbao, Víctor Manuel
  • Fernández Formoso, María Nieves
  • Fernández Gavilanes, Milagros
  • Fernández González, Daniel
  • Fernández Lanza, Santiago
  • Lloves Calviño, Erica
  • Magán Muñoz, Fernando Marcelino
  • Marta Rodríguez, Valentina
  • Miquel Verges, Joan
  • Otero Pombo, Juan
  • Ribadas Pena, Francisco José
  • Varela Vila, Tamara
  • Vidal Castro, Vanesa
  • Vila Barbosa, María Magdalena