Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA)

Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA)

Código: GI-1743

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Coordinador: Sousa Fernández, Xulio César

Web: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/filga/

Descripción:

O Grupo de Investigación en Filoloxía e Lingüística Galega (USC FILGA) desenvolve un traballo importante na elaboración de corpus textuais e recursos lingüísticos, tanto para a lingua escrita como falada.Concretamente, o grupo traballa no deseño de conxuntos textuais que sirvan de base ao desenvolvemento e

proba de ferramentas para o tratamento computacional da lingua galega e no desenvolvemento dun etiquetador/lematizador morfolóxico e un sintetizador de voz para o galego.

Membros:

  • Alonso Parada, Raquel
  • Álvarez Blanco, Rosario
  • Álvarez de la Granja, María
  • Ares Vázquez, María do Carme
  • Boullón Agrelo, Ana Isabel
  • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio
  • Couceiro Pérez, José Luis
  • Dourado Fernández, Rocio
  • Doval Iglesias, Lucía
  • Dubert García, Francisco Xosé
  • Engroba Vidal, Noelia
  • Estévez Rionegro, Noelia
  • Fernández Rei, Francisco
  • Fernández Rey, Elisa
  • García García, Ana
  • García Rodríguez, María do Carme
  • González González, Manuel
  • González Seoane, Ernesto Xosé
  • Gutiérrez Pichel, Ricardo
  • Hermida Gulías, María do Carme
  • López López, Lorena
  • López Martínez, María Sol
  • López Suárez, María Pilar
  • Lorenzo Vázquez, Ramón
  • Mariño Paz, Ramón
  • Monteagudo Romero, Xosé Henrique
  • Moscoso Mato, Eduardo Miguel
  • Mouzo Villar, Rosa
  • Nandi, Anik
  • Negro Romero, Marta
  • Pérez González, Mª del Carmen
  • Pérez Mariño, Iria
  • Regueira Fernández, Xosé Luis
  • Rodríguez Lorenzo, David
  • Rúa Garrido, Verónica
  • Santamaría Fernández, Antón L.
  • Santiso Fernández, Iago
  • Silva Domínguez, Carme
  • Varela Barreiro, Francisco Xavier
  • Vázquez Núñez, Sandra
  • Veiga Rodríguez, Alejandro
  • Villanueva Gesteira, María Dolores
  • Viturro Piñeiro, María
  • Xoubanova Montero, Florentina
  • Xove Ferreiro, Xosé