Gramática e Léxico (UVIGO GIGRALEX)

Gramática e Léxico (UVIGO GIGRALEX)

Código: HO6

Universidade: Universidade de Vigo

Coordinadores: José María García-Miguel Gallego, Antonio Rifón Sánchez

Web: http://gigralex.uvigo.es/

Descripción:

O Grupo de investigación en Gramática e Léxico (UVIGO GIGRALEX) da Universidade deVigo (HO6) é un grupo de lingüistas da Facultade de Filoloxía e Tradución pertencentes ás áreas de Lingüística xeral e Lingua española. O seu campo de traballo abrangue os niveis sintáctico, semántico, morfolóxico e léxico e o seu foco de atención está situado na lingua española, aínda que tamén traballan en tipoloxía lingüística e en descrición doutras linguas.

Membros:

  • Albertuz Carneiro, Francisco José
  • Anaya Revuelta, Inmaculada
  • Comesaña Iglesias, Susana
  • Costas Coya, Lourdes
  • Dacosta Cea, Vanesa
  • González Domínguez, María Josefa
  • Huzum, Amelia
  • Martínez Fuentes, Susana
  • Méndez Santos, María del Carmen
  • Rodríguez Barcia, Susana
  • Rodríguez Gallardo, Ángel
  • Vaamonde, Gael