Gramática do Español (USC GE)

Gramática do Español (USC GE)

Código: GI-1372

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Coordinador: Rojo Sánchez, Guillermo

Web: http://gramatica.usc.es/

Descripción:

O grupo de investigación Gramática do Español (USC GE) é o resultado da evolución do grupo que constituíu o núcleo inicial da investigación en teoría lingüística e lingüística española na vella Universidade de Santiago de Compostela e no que, con complementos adicionais, se formou a maioría dos investigadores que na actualidade traballan nesta área nas outras dúas universidades do SUG e algunhas outras universidades españolas.

Na elaboración de recursos lingüísticos computacionais destaca polo deseño, construción e explotación do corpus ARTHUS, do que procede a Base de Datos Sintácticos del español (www.bds.usc.es), e polo desenvolvemento de procedementos automáticos de análise de textos reais do español actual, coa finalidade de lograr unha gramática formal de, cando menos, a estrutura clausal e construír, sempre por procedementos automáticos, un treebank do español contemporáneo.

Membros:

  • Blanco Domínguez, Marta
  • del Río Gayo, Iria
  • Díaz García, María Teresa
  • Gamallo Otero, Pablo
  • García Gondar, Francisco
  • García González, Marcos
  • García Salido, Marcos
  • Jiménez Julia, Tomás Eduardo
  • López Meirama, María Belén
  • Mas Álvarez, Inmaculada
  • Pastor Lara, Alejandro
  • Pena Seijas, Jesús
  • Recalde Fernández, Monserrat
  • Rivas Muiño, Elena
  • Rodríguez Espiñeira, María José
  • Santalla del Río, María Paula
  • Sotelo Docío, Susana
  • Vázquez Rozas, María Victoria