Baes reguladoras das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia

Fecha de publicación: 08-feb-2012 21:46:27

a) Grupos de referencia competitiva

b) Grupos con potencial de crecemento

c) Redes de investigación

d) Agrupacións estratéxicas

Orde do 24 de xaneiro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia, parcialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007/2013

http://www.edu.xunta.es/web/node/3940